Про створення Національної Асамблеї Розбудови України

У 2014 році в Україні було зареєстровано три саморегулівні організації у галузі архітектурної діяльності. Саморегулівні організації координували свою діяльність та об’єднували свої зусилля для успішного вирішення типових проблемних питань, неодноразово розробляли та вносили узгоджені пропозиції.

Актуальності формалізація об’єднання зусиль набула за умов поглиблення співпраці України з євроспільнотою. Самостійне представництво саморегулівними організаціями інтересів власних членів у міжнародних проектах виявилося вкрай складним. Було прийнято рішення про об’єднання зусиль та формалізацію об’єднання, а для фінансування спільних проектів надання об’єднанню прав юридичної особи.

Такою юридичною особою визначено Громадську спілку «Національна асамблея розбудови України» (НАРУ). За час свого існування НАРУ вирішила ряд актуальних питань саморегулювання у галузі. Зокрема, було розроблено механізм оприлюднення повідомлень про внесення інформації до реєстру атестованих осіб, розроблено проект та розпочато впровадження заходів з транспарентності діяльності саморегулівних організацій у галузі архітектурної діяльності, уніфіковано порядок обліку та впровадження саморегулівними організаціями механізмів відшкодування збитків, завданих членами саморегулівних організацій споживачам.

Розроблено та задокументовано систему управління якістю сертифікації персоналу будівельної галузі, процедури проведені у відповідність до вимог євростандарту ISO/IEC 17024:2012 в частині, яка не урегульована Законом України «Про архітектуру діяльність»,  Порядком проведення професійної атестації   відповідальних виконавців окремих видів  робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 554 від 23 травня 2011 р., Положенням про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 93 від 25.06.201.

Вивчається досвід регулювання і саморегулювання у будівельній діяльності країн Євросоюзу з метою адаптації механізмів, які там використовуються, та впровадження їх в Україні, що дає можливість підвищити рейтинг країни, підготувати професіоналів галузі до роботи за стандартами міжнародних фінансових організацій, підвищує конкурентоспроможність українських професіоналів на ринку, усуває нетарифні обмеження торгівлі з країнами ЄС.

Опубліковано в Новини