НАРУ підтримує запровадження інституту інженера-консультанта у будівництві

Стрімкий розвиток технологій будівельного виробництва, запровадження сучасних інструментів та форм взаємовідносин призводять до появи на ринку праці все нових професій.

Однією з ключових ланок у європейській практиці реалізації інвестиційних проектів із застосуванням проформ FIDIC є інженерне консультування як форма інжинірингової діяльності та відповідні фахівці у цій сфері. То ж інтеграція будівельного ринку України у європейський простір технічного регулювання потребує нових підходів до розвитку консультаційних та інжинірингових послуг.

Наявність інженера-консультанта вже сьогодні є обов’язковою вимогою при реалізації багатьох проектів, які фінансуються за кошти міжнародних фінансових організацій. Однак інженер-консультант в Україні досі не визначений у якості професії, не затверджені кваліфікаційні вимоги до таких фахівців, не забезпечено їх підготовку.

НАРУ розроблено та направлено до Мінрегіону пропозиції щодо внесення змін до Довідника   кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») стосовно професії «інженер-консультант».

Їх прийняття сприятиме адаптації національного будівельного законодавства до вимог, встановлених законодавством Європейського Союзу.

 

Довідково:

FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) представляє інженерно-консалтингову індустрію у світовому масштабі та здійснює регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розробки типових форм контрактів. Інженер-консультант у контрактах  FIDIC виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту, займається підбором постачальників і підрядників, керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях будівництва.

В Україні афільованим членом FIDIC є Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК). Докладнішу інформацію про інженера-консультанта розміщено на сайті цієї організації.

Опубліковано в Новини