Про запровадження Зміни № 8 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: новини наших партнерів

З 1 січня 2016 року Зміною № 8 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Мінрегіону від 27.01.2014 № 26) введені в дію кваліфікаційні вимоги до професій експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника.

За результатами опрацювання питань, що виникають в ході практичного застосування зазначених кваліфікаційних вимог, партнери і засновники НАРУ – всеукраїнські громадські організації Асоціація експертів будівельної галузі, Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури та Гільдія проектувальників у будівництві повідомляють.

Виконання певних видів робіт передбачає обов’язкову наявність відповідної кваліфікації. В іншому разі працівник не може бути допущений до роботи. Пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України передбачено можливість звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі чи посаді, яку він обіймає, через недостатню кваліфікацію.

Довiдник кваліфікаційних характеристик професій працівників є нормативним документом, обов’язковим з питань управлiння персоналом на пiдприємствах, в установах i органiзацiях усiх форм власностi та видiв економiчної дiяльностi.

Кваліфікаційні характеристики експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника передбачають чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання з диференційованими вимогами для кожної категорії, зокрема, в частині наявності кваліфікаційного сертифіката на виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.

Саме ці фахівці є відповідальними за виконання важливих робіт (послуг), якість яких в значній мірі визначає відповідність об’єктів будівництва вимогам технічного регламенту та безпечність їх експлуатації.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати лише ті види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом. За неналежне виконання саме таких робіт (послуг) вони несуть відповідальність, визначену законом.   

Враховуючи зазначене та виходячи з необхідності персоніфікації ризиків та  відповідальності в ході проектування і будівництва об’єктів, при укладенні трудового договору (прийнятті на роботу), професiйному просуванні, переведенні на iншу роботу, присвоєнні i пiдвищенні категорiй за посадою експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника слід керуватися установленими кваліфікаційними вимогами, зокрема в частині наявності кваліфікаційного сертифіката на виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.

Сподіваємось, цей допис буде корисним для кадрових служб та керівників підприємств, установ і організацій, а також відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

НАРУ і надалі публікуватиме інформацію, необхідну і цікаву для наших читачів. Про теми і проблемні питання, які потребують розгляду, просимо повідомляти на електронну адресу: nadu_office@ukr.net.

Опубліковано в Статті