Рейтинг Doing Business – 2017

Оприлюднено результати чергового дослідження Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Doing Business – 2017».

Слід зазначити, що цього року знову змінено Методологію підрахунку результатів Рейтингу. Відповідно були відкориговані і минулорічні показники.

У цілому Україна зайняла 80 позицію (+1 у порівнянні з попереднім роком). При цьому дозвільна система у будівництві посіла 140 місце (–3 позиції від минулорічного). Це дев’яте місце серед десяти показників, які обліковуються по Україні.

Індикатори Doing Business 2016 Doing Business 2017 Зміни рейтингу
Україна    81 80 +1
Реєстрація підприємств    24 20 +4
Отримання дозволів на будівництво    137 140 -3
Приєднання до електричних мереж 140 130 +10
Реєстрація власності   62 63 -1
Отримання кредитів    19 20 -1
Захист інвестицій 101 70 +31
Оподаткування    83 84 -1
Міжнародна торгівля 110 115 -5
Забезпечення виконання контрактів    93 81 +12
Врегулювання неплатоспроможності   148 150 -2

Слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком кількість процедур при отриманні дозволів на будівництво в Україні, облікованих відповідно до Методології Рейтингу, не змінилась, так само, як і строки їх проходження, вартість процедур, індекс контролю якості. При цьому за кількістю процедур та строками їх проходження Україна навіть випереджає країни Європи і Центральної Азії (за усередненим показником).

Індикатор Україна Європа і Центральна Азія
Процедури (кількість)  10.0 15.9
Строк (дні)  67.0 176.3
Вартість (% від величини середнього доходу на душу населення)  15.2 4.4
Індекс якості будівельного контролю (0-15)  8.0 11.2

Фахівці НАРУ, детально проаналізувавши Профіль України у Рейтингу Doing Business (стор. 24-38), дійшли висновку про такі причини низького показника за індикатором “Отримання дозволів на будівництво”.

  1. До рейтингу необґрунтовано включено технічний нагляд за будівництвом об’єкта архітектури. Здійснення технічного нагляду є функцією замовника, тому, відповідно до Методології, це не є взаємодією з третіми особами та не має вважатися окремою процедурою.
  2. Гальмом Рейтингу є вартість процедур у будівництві. Основну частину цієї вартості складає пайовий внесок у розвиток інфраструктури населеного пункту (227 603 грн.). Ми неодноразово розглядали питання щодо доцільності збереження цього платежу.
  3. Показник Індекс контролю якості, який минулого року було введено вперше, не відображає реального стану цього питання в Україні, тому маємо лише 8 балів з 15. Зокрема практично не відображено норми, які могли б підвищити бал України, а саме:
  • експертиза проекту будівництва за участю сертифікованих фахівців;
  • гарантійні зобов’язання замовника протягом гарантійного терміну експлуатації об’єкта;
  • сертифікація відповідальних виконавців окремих видів робіт та страхування відповідальності фахівців.  

Причиною низького рейтингу, окрім проблем із законодавчим регулюванням та, особливо, дотриманням на практиці вимог законодавства, є недостатня поінформованість експертів, залучених до опитування про процедури у будівництві. Фахівці НАРУ готові надати детальну інформацію та необхідні консультації з цих питань.

Опубліковано в Новини