Перелік відновлюваних джерел енергії розширено

Відповідно до статті 2 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС до енергії, виробленої з відновлюваних джерел, віднесено енергію, вироблену з невикопних відновлюваних джерел, зокрема: енергію вітру, сонячну, аеротермальну, геотермальну, гідротермальну, морську та гідроелектричну, енергію біомаси, газ від захоронення відходів, газ із станцій очищення стічних вод та біогаз. Водночас Закон України «Про альтернативні джерела енергії» до таких джерел гідротермальну та аеротермальну енергію  досі не відносив.  

Верховна Рада на пленарному засіданні 1 листопада прийняла в цілому закон (реєстр. № 4555-1), яким не лише уточнено зміст поняття «відновлювані джерела енергії», але й визначено, що теплова енергія, вироблена тепловими насосами з аеротермальної, гідротермальної або геотермальної енергії, вважається виробленою з відновлюваних джерел енергії, за умови, що кінцевий вихід енергії значно перевищує первинне її споживання, необхідне для приведення в дію теплових насосів.

«Такі зміни є не лише формальним приведенням вітчизняного законодавства у відповідність до законодавства Енергетичного Співтовариства. Вони також дозволять застосовувати при виробництві та споживанні гідротермальної й аеротермальної енергії пільги, преференції і форми державної підтримки, установлені для стимулювання розвитку альтернативної енергетики» – вважає Президент НАРУ Олександр Непомнящий.

Довідково:

аеротермальна енергія – енергія, що була накопичена в формі теплової енергії у повітряному середовищі;

гідротермальна енергія – енергія, що була накопичена у формі теплової енергії в поверхневих водах.

Теплові насоси передають тепло поверхневих вод та повітряного середовища воді, з подальшим використанням її як теплоносія для опалення або для побутових потреб. У такому разі для обігріву можна використовувати системи теплих підлог, радіаторів, фанкойлів.

Опубліковано в Новини