Нові умови ліцензування робіт і послуг протипожежного призначення

Кабінет Міністрів 23 листопада постановою № 852 затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та перелік таких робіт і послуг, що підлягають ліцензуванню.

Як відомо, 02 березня 2015 року Верховною Радою України було прийнято Закон № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (набрав чинності 28 червня 2015 року), відповідно до якого ліцензуванню підлягає надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів від 05.08.2015 № 609 органом ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення визначено Державну службу України з надзвичайних ситуацій, однак ліцензійних умов і переліку ліцензованих видів діяльності досі затверджено не було.

На момент прийняття Закону діяли Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджені наказом МНС України від 29.09.2011 № 1037, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 25 жовтня 2011 року за № 1227/19965. Однак, відповідно до наказу Мін’юсту від 24 березня 2015 року № 420/5, рішення про реєстрацію наказу № 1037 було скасовано, а сам наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів. Таким чином понад рік існувала правова прогалина у сфері ліцензування цього виду господарської діяльності.

Затверджений Урядом Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, включає:

  • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних).
  • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень.
  • Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту.
  • Спостерігання за системами протипожежного захисту.
  • Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).
  • Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).
  • Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

Цей Перелік дещо скорочено. Зокрема, до нього не включено виконання проектних робіт, оскільки відповідно до містобудівного законодавства цей вид діяльності не підлягає ліцензуванню.

При цьому визначено, що ліцензуванню підлягають роботи з монтажу систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, систем протидимного захисту на об’єктах будівництва IV і V категорій складності у разі відсутності ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності, виданої Держархбудінспекцією на такий вид робіт.

При детальному аналізі цієї норми фахівці НАРУ виявили певну правову невизначеність, оскільки перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 30.03.2016 № 256, саме таких видів робіт, які зазначені у постанові № 852 не містить.

Чи є монтаж технологічного устаткування, що ліцензується Держархбудінспекцією за кодом 1.12.00 як загальних вид робіт для всіх інженерних мереж і систем об’єктів будівництва, саме тим видом робіт, який дозволить будівельним організаціям не отримувати повторно ліцензію від ДСНС – життя покаже.

НАРУ проводитиме аналіз практики застосування постанови Кабінету Міністрів України № 852. Пропозиції приймаються на електронну адресу nadu_office@ukr.net.

Опубліковано в Новини