Про нас

nadu

Консолідація зусиль саморегулівних організацій – шлях до громадського регулювання містобудівного середовища

Громадська спілка «НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ» (НАРУ) – професійне громадське об’єднання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, задіяних у сферах містобудування, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та пов’язаних з ними галузях.

Спілка заснована з метою консолідації зусиль її членів, направлених на формування гармонійного життєвого середовища, розбудову міст і сільських поселень, розвиток інжинірингової та консалтингової діяльності в Україні, розгортання професійного самоврядування, координацію дій саморегулівних організацій та інших суб’єктів інжинірингової і консалтингової діяльності.

НАШІ ЦІЛІ:

 • сприяння сталому регіональному розвитку, стабільності, підвищення ефективності будівельної, житлово-комунальної та пов’язаних з ними галузей, захист навколишнього середовища;
 • розвиток національних традицій, впровадження в Україні традицій і норм, прийнятих у країнах Європейського Союзу та Північної Америки;
 • підвищення ролі громадянського суспільства у просуванні реформ, поглиблення демократії, боротьба з проявами корупції, посилення дієвого громадського контролю;
 • участь у технічному регулюванні, наближення національного законодавства до норм і правил, які застосовуються у країнах Європейського Союзу та Північної Америки;
 • впровадження в ділову практику кодексу етики та чесності ведення бізнесу;
 • вивчення, аналіз, систематизація та впровадження передового досвіду, кращих вітчизняних і світових практик, інформаційних та інноваційних технологій.

МИ – КОМАНДА ПРОФЕСІОНАЛІВ:

 • маємо системні знання, практичний досвід, нестандартні підходи, власне бачення ключових реформ, бажання та розуміння щодо шляхів їх реалізації;
 • знаємо потреби і проблеми фахової спільноти та територіальних громад. Працюємо з громадськими та іншими неурядовими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів,
 • налагодили партнерські стосунки з науковими установами, проектними, будівельними та експлуатаційними підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.

У НАШИХ РЯДАХ:

 • науковці, доктори і кандидати наук, сертифіковані фахівці найвищого рівня кваліфікації з досвідом професійної та громадської діяльності;
 • автори і безпосередні виконавці реформи у сфері містобудування, яка дозволила у 2013 році в рейтингу «Doing Business» за індикатором «Отримання дозволів у будівництві» безпрецедентно поліпшити показники України (на 145 позицій);
 • фахівці з досвідом міжнародної діяльності: членство в Бюро Комітету ЄЕК ООН з житлового будівництва і землекористування, проведення огляду житлового сектору в Україні тощо;
 • ініціатори запровадження демократичного саморегулювання містобудівного середовища як інструменту громадського контролю та боротьби з корупцією, керівники саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності;
 • експерти, інженери, юристи, економісти, аналітики, менеджери високого рівня та генератори ідей.

Пропонуємо всім, хто поділяє наші цілі, долучитися до діяльності спілки. Ми готові почути конструктивні пропозиції, підтримати новаторські ідеї, популяризувати кращі практики. Разом з Вами прокладати шлях до розбудови України.